De verplichte RVO Overheidsregistratie

Registratie en Identificatie voor paarden per 21 april 2021

Vanaf 21 april 2021 treedt de Europese Diergezondheidsverordening in werking. Het doel van deze Verordening is dat de versnipperde wet- en regelgeving voor het voorkomen en bestrijden van besmettelijke dierziekten op Europees niveau wordt geüniformeerd zodat bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte (internationaal) dezelfde aanpak en dezelfde regels worden gevolgd.

Belangrijk hierbij is dat bekend is hoeveel paard(achtigen) er in Nederland zijn én waar ze zich bevinden. Een goede Registratie en Identificatie van paarden is hiervoor belangrijk en noodzakelijk. En die begint bij de eigenaar van een paard!

Hoe werkt het?

Vanaf 21 april 2021 moet van ieder paard / iedere paardachtige in Nederland bekend zijn waar het dier zich bevindt. Dit wordt geregistreerd in een speciale database die hiervoor wordt gebouwd door de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). Deze registratieplicht bestaat al langer voor landbouwvee en daar worden de paardachtigen nu dus ook aan toegevoegd.

De Houder van het paard is ervoor verantwoordelijk dat de registratie van de paarden in deze database plaatsvindt.

Belangrijk hierbij is dat het chipnummer en het unieke levensnummer van het paard al is geregistreerd in de op dit moment al bestaande landelijke chipnummerdatabase van de RVO. Deze database wordt gekoppeld aan de locatie-database.

Elke paspoortuitgevende instantie (‘PPI’) of stamboek in Nederland verzorgt deze registratie standaard voor paarden waarvoor zij een paspoort uitgeven.

Ieder paard dat langer dan 30 dagen op de locatie van de houder aanwezig is, dient te worden geregistreerd in de database. Paarden die korter dan 30 dagen op de locatie verblijven óf langer dan 24 uur aaneengesloten van hun normale, ‘vaste’ verblijfslocatie afwezig zijn, moeten worden geregistreerd in een eigen, lokale administratie.

Meer weten?

  • rvo.nl
  • lto.nl
  • lusitanovrienden.com
  • pre-stamboek.nl

Wat moet je doen?

  • Controleer of je Lusitano op jouw naam staat

Bij iedere Lusitano hoort een eigendomspapier. Dit is het bewijs van inschrijving in het ‘Livros do Nascimentos’ (LN-papier) of ‘Livros do Adultos’ (LA-papier). Op dit papier staat de naam van de eigenaar (proprietário) van het paard vermeld. Als je een Lusitano koopt, is het belangrijk om hem op jouw naam over te schrijven.

De LVN constateert regelmatig dat Lusitano’s niet op naam worden gezet. Het is belangrijk is om dit alsnog te doen als je dit nog niet gedaan hebt. Gebruik hiervoor de link naar het Change of Ownership formulier op de website van de LVN, vul dit in en stuur het samen met een kopie van de identiteitsbewijzen van de nieuwe én de oude eigenaar naar het stamboeksecretariaat van de LVN.

  • Laat je Lusitano registreren bij de RVO

Controleer eerst of je Lusitano al geregistreerd is bij de RVO. Op de website van de LVN vind je de link naar de database.

Om je paard te laten registreren bij de RVO heeft het secretariaat van het Nederlandse PRE-stamboek het volgende nodig:

  • het ingevulde en ondertekende registratieformulier;
  • een kopie van je ID bewijs;
  • het originele paspoort van je paard.

Het is verstandig om een kopie van het paspoort te bewaren en alle documenten aangetekend op te sturen.

Na verwerking ontvang je het paspoort weer aangetekend retour.

Vanaf maart 2021 ontvang je vanuit de LVN bij ieder nieuw paspoort direct het registratieformulier zodat je na ontvangst van het paspoort óók meteen de chipnummer-registratie van je Lusitano in orde kunt maken.

Jouw verantwoordelijkheid als Lusitano-eigenaar

Ben jij eigenaar van één of meerdere paarden die je aan huis hebt gestaldof heb je zelf paarden én een eigen paardenbedrijf? [1] Dan ben je volgens de Europese Diergezondheidsverordening paardenhouder en dus verantwoordelijk voor de locatie-registratie van paarden. [2]

Ben jij eigenaar van een paard dat op een pensionstal of manege staat? Dan heb jijzelf met de uitvoering van de Europese Diergezondheidsverordening weinig te maken want je wordt in die Verordening immers niet als houder van het paard gezien.

Maar: als eigenaar ben je wél altijd verantwoordelijk voor het in orde zijn van de papieren die bij het paard horen. Dat betekent voor Lusitano-eigenaren dat het paspoort in orde moet zijn én dat je het paard op jouw naam hebt laten schrijven bij geboorte of aankoop.

Alle paspoorten van Lusitano’s worden uitgegeven door de APSL in Portugal. Dit heeft als gevolg dat Lusitano’s niet automatisch in de chipnummer-database van de RVO terecht komen. De LVN is, als vertegenwoordiger van de APSL in Nederland, namelijk géén paspoort-uitgevende instantie.

Om de Lusitano’s tóch in de Nederlandse paardenchipnummer-database geregistreerd te krijgen, heeft de LVN al enige tijd geleden afspraken met het Nederlandse PRE-stamboek gemaakt. Tot op heden zijn via het PRE-stamboek ongeveer 75 Lusitano’s geregistreerd. Dat zijn lang niet alle Lusitano’s in Nederland!

Met de veranderende regelgeving op komst, is het belangrijk dat die registraties in orde worden gemaakt. Veel stalhouders hebben hun klanten hierover geïnformeerd en ook al verzocht de registratie in orde te maken zodat zij per 21 april aan hun verplichting van de locatieregistratie kunnen voldoen.

[1] Voor gehuurde locaties / weides geldt dat hierover afspraken moeten worden gemaakt met de eigenaar     van de locatie / weide.

[2] Kijk voor meer informatie over de manier waarop de registratie en toegang tot de locatie-database kan worden aangevraagd op www.rvo.nl

Check

Of uw Lusitano geregistreerd staat bij de RVO, kunt u op chipnummer of levensnummer (UELN) checken.

Heeft uw paard geen Portugees Lusitanopaspoort maar een Nederlands KNHS-paspoort, dan zal uw paard bij de RVO geregistreerd staan. Controleert u dit. De registratie van Lusitano’s via het PRE Stamboek Nederland is een service en geen plicht; u kunt de registratie desgewenst naar eigen inzicht regelen bij een andere gemandateerde paspoortuitgevende instantie. De houder van het paard is verantwoordelijk voor de registratie en de bij wet bepaalde sancties zijn op de houder van toepassing.