De verplichte RVO Overheidsregistratie

Verplichting

Volgens Europese regelgeving omtrent voedselveiligheid en diervervoer moet met ingang van het jaar 2016 het chipnummer en levensnummer (UELN) van uw paard geregistreerd staan bij de rijksoverheid. In Nederland is dat bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO. Dit geldt voor elk paard, in Nederland geboren danwel ingevoerd. Nieuw in te voeren paarden moeten binnen 30 dagen na aankomst bij de RVO geregistreerd staan. De verplichting geldt onverkort voor paarden uitgesloten van de slacht.
De registratie bij de rijksoverheid gebeurt door een gemandateerde paspoortuitgevende instantie in het land waar het paard zich bevindt. Voor Nederlandse Lusitano’s met een Portugees paspoort, gaat dat niet. De paspoortuitgevende instantie zit in Portugal, is niet door de Nederlandse overheid gemandateerd en kan een Lusitano niet bij de RVO aanmelden.

Procedure

De vereniging Lusitano Vrienden Nederland en de stamboekorganisatie van de Pura Raza Española hebben de handen ineen geslagen, aangezien het gaat om registratie van van oudsher verwante Iberische paarden. De stichting PRE Stamboek Nederland is een gemandateerde paspoortuitgevende instantie en kan paarden aanmelden bij de RVO. De LVN is het PRE Stamboek Nederland erkentelijk voor deze samenwerking.
Vul het onderstaande formulier in en stuur het per aangetekende post op naar PRE Stamboek Nederland, Postbus 2241, 5260 CE Vught. Voeg het originele paspoort van het paard toe. Voeg een kopie van uw legitimatiebewijs toe. Als legitimatie volstaan zowel een kopie paspoort als een identiteitskaart of rijbewijs, mits aan beide zijden gekopieerd.
Na het opsturen van uw papieren krijgt u per email een factuur van het PRE Stamboek Nederland. De kosten bedragen € 15,00 voor de registratie bij de RVO plus € 8,15 voor de retourzending van het paspoort. Na betaling registreert PRE Stamboek Nederland uw paard bij de RVO. PRE Stamboek Nederland stuurt uw paspoort per aangetekende post terug daags na ontvangst van uw betaling. Houd rekening met de postbezorging rond weekenden en maandagen.
Volledige bereikbaarheidsgegevens van PRE Stamboek Nederland staan op het formulier.

* Dit betreft niet het op naam zetten van je Lusitano.

Check

Of uw Lusitano geregistreerd staat bij de RVO, kunt u op chipnummer of levensnummer (UELN) checken.

Heeft uw paard geen Portugees Lusitanopaspoort maar een Nederlands KNHS-paspoort, dan zal uw paard bij de RVO geregistreerd staan. Controleert u dit. De registratie van Lusitano’s via het PRE Stamboek Nederland is een service en geen plicht; u kunt de registratie desgewenst naar eigen inzicht regelen bij een andere gemandateerde paspoortuitgevende instantie. De houder van het paard is verantwoordelijk voor de registratie en de bij wet bepaalde sancties zijn op de houder van toepassing.

Voor meer informatie
Download: formulier registratie RVO LVN PRE