Over de vereniging

Lusitano

Nederland telt zo’n tweehonderd Lusitano bezitters en ongeveer vierhonderd Lusitano paarden. Dat is een klein deel van het totaal aantal paarden in Nederland. De meeste Lusitano eigenaren zijn lid van de vereniging Lusitano Vrienden Nederland. We streven samen naar bekendheid van en waardering voor dit uitzonderlijke raspaard. Samen zetten we ons in voor een aansprekende Lusitano fokkerij en -houderij in Nederland en voor goede contacten met de Portugese stamboekorganisatie.

Stamboek

De vereniging Lusitano Vrienden Nederland is in 1997 opgericht door een kleine, ambitieuze groep Lusitano fokkers en -bezitters, met het streven om door de Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano, ook wel de APSL, erkend te worden als de officiële vertegenwoordiging van het Portugese Lusitano stamboek in Nederland. In 2007 is dat gelukt. Volgens het protocol getekend door APSL en LVN op 12 november 2007 is de vereniging Lusitano Vrienden Nederland de vertegenwoordiger van de APSL en de beherende instantie voor stamboekzaken van alle in Nederland gehouden Lusitano’s. 

Fokkerij
Het oorspronkelijke doel van de vereniging is de bevordering van de fokkerij van Lusitano’s in Nederland. Daartoe onderneemt de vereniging alle activiteiten die bijdragen aan dat doel. Het belangrijkste fokkersevenement is de jaarlijkse Internationale Lusitano keuring. Daar bepalen de uit Portugal overgevlogen keurmeesters welke Lusitano’s uit het geboorteregister in aanmerking komen voor opname in het volwassenenregister. Tevens kunnen de keurmeesters in diverse rubrieken, geordend naar leeftijd van de paarden, zilveren en gouden medailles aan de in Nederland gehouden paarden uitreiken, afhankelijk van de rastypische eigenschappen. Uit de medaillewinnaars kiezen de keurmeesters aan het eind van de dag de Kampioen der Kampioenen. De keuring is open voor publiek en staat open voor deelname door buitenlandse Lusitano bezitters en -fokkers.
Leden

De vereniging stelt zich ten doel ‘het gebruik van het Lusitano paard te stimuleren zulks in de breedste zin des woords’. De Lusitano vrienden zetten zich daarom in om de bekendheid van de Lusitano in Nederland te vergroten en informatie over de Lusitano met elkaar en met andere paardenvrienden te delen. De Lusitano Vrienden Nederland houden telkens rond begin juni een gezellige en ontspannen ledendag. Een redactiecommissie publiceert vier keer per jaar het Lusitano magazine; de Revista. Leden hebben gereduceerde tarieven voor stamboekzaken. Zoals bij elke vereniging, is er een algemene jaarvergadering. Per januari 2022 telt de vereniging Lusitano Vrienden Nederland 170 leden.

Bestuur

 

Voorzitter: Ab Rooks DB-lid telefoon : +31 651 055 958
Algemeen Bestuurslid/ Revista : Gaby Vegelin DB-lid
Algemeen Bestuurslid/Social Media/Website: Sophie Timmer
Algemeen Bestuurslid/Evenementen: Brigitte Kilian-de Wolff 
Algemeen Bestuurslid: Arianne Metz 

U kunt de vereniging bereiken via
Algemeen mail adres: info@lusitanovrienden.com
Fokkerij en paspoorten: stamboekzaken@lusitanovrienden.com
Revista/kwartaalblad: revista@lusitanovrienden.com
Financiele zaken: finance@lusitanovrienden.com
Lidmaaatschap: ledenadministratie@lusitanovrienden.com 
 

 

De statuten
Facebook

Volg de vereniging Lusitanovrienden op Facebook en Instagram : Lusitano Vrienden Nederland

N

 

LID WORDEN?
Lidmaatschap van de vereniging Lusitano Vrienden Nederland staat open voor alle liefhebbers, bezitters en fokkers van de Lusitano. Wil je lid worden? Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen:

 

  • Lidmaatschap per jaar: € 80,-
  • Partnerlidmaatschap (woonachtig op hetzelfde adres, partnerleden ontvangen geen Revista): € 40,-
  • Revista abonnement -niet leden- €40,- per jaar 

Ik wil graag lid worden

Lidmaatschap